Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
Το ΑΠΜ
Ειδήσεις Δράσεις Περιοχή Μελών Τεκμηρίωση
Γίνετε μέλος του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου

Αν επιθυμείτε να γίνετε κι εσείς μέλος στο ΑΠΜ τότε κατεβάστε στο υπολογιστή σας την "Αίτηση Εγγραφής Μέλους", συμπληρώστε την ηλεκτρονικά (MS Word) ή εκτυπώστε την και συμπληρώστε την χειρογράφως και στείλτε την σε εμάς. Παρακάτω θα βρείτε και το απόσπασμα του Καταστατικού με τα σχετικά άρθρα.

Kατεβάσετε την αίτηση: .doc (70KB).zip (37KB).

Κάντε δεξί κλικ στον σύνδεσμο της επιλογής σας και επιλέξτε "Αποθήκευση ως...".

Μόλις το αρχείο κατεβεί ανοίξτε το με το MS Word.

Έχετε δύο επιλογές:
 • Συμπληρώνετε και στέλνετε την αίτηση ηλεκτρονικά

  Συμπληρώνετε τα πεδία που ζητά η αίτηση αντικαθιστώντας τις τελείες που δηλώνουν τον κενό χώρο. Αποθηκεύεται την αίτηση στον υπολογιστή σας και την αποστέλλετε στο info@manw.org.

 • Συμπληρώνετε την αίτηση και την αποστέλλετε ταχυδρομικά ή με FAX

  Συμπληρώνετε τα πεδία που ζητά η αίτηση αντικαθιστώντας τις τελείες που δηλώνουν τον κενό χώρο και εκτυπώνεται την αίτηση. Εναλλακτικά, εκτυπώνετε την αίτηση και την συμπληρώνετε χειρογράφως.

  Στην συνέχεια την αποστέλλετε ταχυδρομικά στην διεύθυνση:
  ΤΕΕ/Τμ. Δωδεκανήσου
  Μητροπόλεως 4, Ρόδος, Τ.Κ. 85100

  ή με FAX στο 2241022462
Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σαςΚαταστατικό
Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου

'Αρθρο 4ο

Μέλη-Υποστηρικτές

Μέλη του ΑΠΜ μπορεί να είναι όλα τα φυσικά ενήλικα πρόσωπα που συμφωνούν ανεπιφύλακτα με τους σκοπούς και τις διατάξεις του καταστατικού αυτού.

Επίσης μέλη του Σωματείου μπορεί να είναι Νομικά Πρόσωπα που συμμετέχουν στις διαδικασίες με εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.

Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου έχει υποστηρικτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όσους δέχονται τους σκοπούς της Οργάνωσης αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλουν ή δεν μπορούν να γίνουν μέλη.

Τόσο τα μέλη όσο και οι υποστηρικτές εγγράφονται στην Οργάνωση και τους χορηγείται αντίστοιχη κάρτα (Δελτίο).

'Αρθρο 5ο

Όροι εισόδου

 1. Για να εγγραφεί νέο μέλος ή υποστηρικτής, μετά τα πρώτα ιδρυτικά μέλη, πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 και να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο διοικητικό συμβούλιο.

 2. Η αίτηση εγγραφής γίνεται σε έντυπο που το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έχει καθορίσει.

 3. Η αίτηση εισάγεται προς συζήτηση στη πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και γίνεται δεκτή αν το υποψήφιο μέλος αποδέχεται πραγματικά και συγκεντρώνει τους όρους του άρθρου 4 του καταστατικού.

 4. Η ιδιότητα του μέλους ή του υποστηρικτή αποκτάται μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την εγγραφή του. Τότε αποκτάται για τα μέλη και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.


'Αρθρο 6ο

Δικαιώματα μελών - Υποχρεώσεις

 • Κάθε μέλος έχει τα παρακάτω δικαιώματα.
  1. Να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες για κάθε λαμβανομένη απόφαση.
  2. Να εκλέγει και να εκλέγεται στα διοικητικά και λοιπά καταστατικά όργανα του Σωματείου και στις επιτροπές.
  3. Να λαμβάνει γνώση των πρακτικών και των λαμβανομένων από την γενική συνέλευση και το άλλα καταστατικά όργανα αποφάσεων ως και άλλων έγγραφων που το αφορούν, και να ενημερώνεται για την πορεία των υποθέσεων του ΑΠΜ.
  4. Να αιτείται τη λήψη μέτρων, πρωτοβουλιών και ενεργειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3.
 • Κάθε μέλος του Σωματείου έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις.
  1. Να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα του Σωματείου και να συμπαρίσταται στα όργανα της διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων τους,
  2. Να τηρεί το καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης , του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Σωματείου.
  3. Να μην αντιστρατεύεται τα συμφέροντα του Σωματείου και να φέρεται με τον ανάλογο σεβασμό προς τους εκπροσώπους του Σωματείου και την διοίκηση του.
  4. Να εκπληρώνει τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στο σωματείο.
  5. Να γνωστοποιεί στο διοικητικό συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης ή της διεύθυνσης κατοικίας του.
 • Οι Υποστηρικτές του άρθρου 5, έχουν όλα τα παραπάνω δικαιώματα και υποχρεώσεις, εκτός του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι με δυνατότητα όμως εκλέγεσθαι σε μείζονα οργάνωση του εξωτερικού, αν αυτό καθίσταται νόμιμο κατά τη νομοθεσία που διέπει την τελευταία.
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
Μητροπόλεως 4, ΤΕΕ, Τμ. Δωδεκανήσου, Τ.Κ. 85100, Ρόδος
Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@manw.org

Site created and hosted by mgk.web
MS Internet Explorer 6.0 and Mozilla Firefox 1.5 compatible (compatible or later browser assumed as well)
1024x768 screen resolution strongly recommended.

© 2006-2009 by Mediterranean Anti Nuclear Watch. All Rights Reserved.