Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
Δράσεις
Ειδήσεις Το ΑΠΜ Περιοχή Μελών Τεκμηρίωση
Εκστρατείες - Δράσεις

Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο στην προσπάθεια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργής διαμαρτυρίας του κοινού κατά των πυρηνικών.

Φεστιβάλ:
Διεθνείς Συναντήσεις:
Εκστρατείες του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου:
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
Μητροπόλεως 4, ΤΕΕ, Τμ. Δωδεκανήσου, Τ.Κ. 85100, Ρόδος
Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@manw.org

Site created and hosted by mgk.web
MS Internet Explorer 6.0 and Mozilla Firefox 1.5 compatible (compatible or later browser assumed as well)
1024x768 screen resolution strongly recommended.

© 2006-2009 by Mediterranean Anti Nuclear Watch. All Rights Reserved.