Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
Το ΑΠΜ
Ειδήσεις Δράσεις Περιοχή Μελών Τεκμηρίωση
Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ακόλουθη μορφή:
Πρόεδρος
Αναπολιτάνος Θανάσης

Αντιπρόεδρος
Αθανίτου Όλγα

Γραμματέας
Παπαθεοδώρου Πάρις

Ταμίας
Γάκη Φωτούλα

Μέλη
Κρομμύδας Θανάσης
Παπαϊωάνου Μαρία
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκανδαλιάρης Ζαφείρης
Σκιαδόπουλος 'Αρης
Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου
Μητροπόλεως 4, ΤΕΕ, Τμ. Δωδεκανήσου, Τ.Κ. 85100, Ρόδος
Επικοινωνήστε μαζί μας στο info@manw.org

Site created and hosted by mgk.web
MS Internet Explorer 6.0 and Mozilla Firefox 1.5 compatible (compatible or later browser assumed as well)
1024x768 screen resolution strongly recommended.

© 2006-2009 by Mediterranean Anti Nuclear Watch. All Rights Reserved.